Privacy beleid

Privacy beleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle privacygevoelige informatie en persoonsgegevens die aan Style-N worden verstrekt in het kader van haar dienstverlening.

Style-N
Vastgoedstyling en Fotografie
T: 06 42 86 52 17
E: info@style-n.nl
W: www.style-n.nl
KvK-nummer: 80495362


Welke gegevens worden verwerkt?
Style-N verwerkt persoonsgegevens van klanten die gebruik willen maken en die gebruik hebben gemaakt van haar diensten en/of omdat deze aan haar zijn verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Style-N verwerkt:

* Persoonsgegevens die actief worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier,  adviesrapporten, overeenkomsten, in (email-)correspondentie en/of via telefoon;

* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* E-mailadres
* Telefoonnummer

Waarom heeft Style-N deze gegevens nodig?
Style-N verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
* Om contact op te kunnen nemen voor diensten, telefonisch of via e-mail

* Voor het opstellen van rapporten of overeenkomsten
* Voor het uitvoeren van haar diensten
* Voor het maken van facturen
* Voor het plaatsen van referenties

Style-N gaat zeer vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens. Deze worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt. De gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard.


Hoe worden de gegevens bewaard?
Style-N zal alle persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.


Delen met anderen
Style-N deelt de gegevens niet met derden, tenzij hiervoor een toestemmingsverklaring is ondertekend benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.


Beveiliging
Style-N hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht het idee ontstaan dat persoonsgegevens toch niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

©Style-N